Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. március 1.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása és vezetői
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladat- és hatásköre, a kormányzati ellenőrzés

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása és vezetői

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a miniszterelnök irányítása alá tartozó §, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A miniszterelnök az irányítási, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott egyéb hatásköreit - a Kr.-ben meghatározott bizonyos hatáskörök kivételével - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja. §

A miniszterelnök saját hatáskörben jár el

  1. a Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek kinevezése és felmentése §, továbbá
  2. a Hivatal éves beszámolójának §, éves ellenőrzési tervének §, valamint - a Hivatal ellenőrzési tervében szereplő vagy kormánydöntéssel elrendelt kormányzati ellenőrzés esetén - az ellenőrzési jelentésnek § a Kormányhoz történő benyújtása

esetében.

A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A Hivatal elnökévé és elnökhelyettesévé állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal, valamint öt év vezetői tapasztalattal rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki. §

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladat- és hatásköre, a kormányzati ellenőrzés

A Hivatal - a Kormány kijelölése alapján - ellátja a kormányzati ellenőrzési szerv feladatait. §

A kormányzati ellenőrzés az ellenőrzött szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység. §

A Hivatal kormányzati ellenőrzési hatásköre nem terjed ki

  1. a központi költségvetésről szóló törvény Országgyűlés, Köztársasági Elnökség, Alkotmánybíróság, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Állami Számvevőszék, Bíróságok, Magyar Köztársaság Ügyészsége, Gazdasági Versenyhivatal, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia költségvetési fejezetébe sorolt költségvetési szervek, és
  2. a Magyar Nemzeti Bank

ellenőrzésére.

A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kormányzati ellenőrzését tevékenységük sajátosságainak és törvényben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani. §

A Hivatal - megállapodás alapján - közös ellenőrzést végezhet a felügyeleti és a hatósági ellenőrző szervekkel. §

A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év június 30-áig a miniszterelnök útján beszámol a Kormánynak. §

A Hivatal saját nevében közvetlen jogi érdek fennállásának igazolása nélkül keresetet indíthat a hatáskörében eljárva megismert szerződés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség következményeinek alkalmazása iránt. A Hivatal ilyen perindítás esetén a szerződés vagy egyes rendelkezései semmisségének megállapítását a bíróságtól anélkül is kérheti, hogy az érvénytelenség következményeinek alkalmazását is kérné. §

A Hivatal a kormányzati ellenőrzés keretében nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket, és nyomon követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását. §

Ugrás vissza...