Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kormányablak

Létrehozva: 2016. október 3.
Módosítás: 2016. október 3.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A kormányablak jogállása és szervezete
A a kormányablak feladat- és hatásköre
Illetékesség
Linkajánló

A kormányablak jogállása és szervezete

A fővárosi és megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek. §

A járási hivatalban - jogszabályban meghatározottak szerint - kormányablak működik. §

A kormányablakok működésének szakmai irányítását a Miniszterelnökséget vezető közigazgatás-szervezésért felelős miniszter - az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős belügyminiszter egyetértésével - látja el.

A Miniszterelnökséget vezető közigazgatás-szervezésért felelős miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

A Miniszterelnökséget vezető közigazgatás-szervezésért felelős miniszter utóbbi feladatai ellátásában a KEKKH közreműködik.

A a kormányablak feladat- és hatásköre

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) ügykörszintek szerinti bontásban határozza meg a kormányablakokban intézhető ügyek körét.

A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügyekben a kormányablak kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. A Kr. 1. mellékletében meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja. §

A kormányablak a Kr. 2. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. §

A kormányablakban előterjeszthetőek a Kr. 3. mellékletében meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. §

A kormányablak a Kr. 1-3. melléklete szerinti ügyekben a Kr. 3-5. §-ában meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

A kormányablak a Kr. 4. mellékletében meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. §

A kormányablak hatósági szolgáltatásként - ahol ennek technikai feltételei adottak - a Kr. 5. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. §

A kormányablak hivatalból jár el a Kr. 6. mellékletében meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. §

A kormányablakban intézhető ügyek részletes listáját tehát a Kr. 1-6. melléklete tartalmazza.

Megjegyzendő, hogy léteznek ún. eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakok (ezek azok a kormányablakok, melyek nem felelnek meg a Kr.-ben a kormányablakokra előírt feltételeknek), a vonatkozó szabályokat a Kr. 14/A.-14/G. §-ai, az intézhető ügyek körét a 7. melléklet tartalmazza. §

Illetékesség

A járási hivatal által működtetett kormányablak- ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.

Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes. §

Linkajánló

Okmányiroda- és Kormányablak kereső

Kormányablakok

A második link alatt megtekinthető, hogy van-e okmányirodai szolgáltatás az adott kormányablakon belül.

Ugrás vissza...