Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Okmányiroda

Létrehozva: 2016. október 14.
Módosítás: 2016. október 14.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az okmányiroda jogállása és szervezete
Az okmányiroda feladat- és hatásköre
Illetékesség
Linkajánló

Az okmányiroda jogállása és szervezete

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2013. január 1-jétől az okmányirodák a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeként, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) irányítása alatt működnek.

A járási hivatalban - jogszabályban meghatározottak szerint - kormányablak működik. §

A járási hivatal szervezeti egységeiként működő okmányirodák feladataiért felelős központi szervként a Kormány a KEKKH-t jelöli ki.

E feladatai ellátásán túl a KEKKH közreműködik az e-közigazgatásért felelős belügyminiszter szakmai irányítást gyakorló irányítói feladataiban az okmányirodák ügyfélszolgálati tevékenysége, működése felett, amelynek keretében ellátja különösen az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó feladatokat.

A KEKKH közreműködik az e-közigazgatásért felelős belügyminiszter szakmai irányítói feladataiban a kitöltetlen és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és rendszámtáblák kezelésével összefüggő, valamint az okmányirodák logisztikai és nyilvántartási tevékenysége tekintetében, ennek keretében ellátja az okmányirodák részére biztosított biankó és megszemélyesített okmányok, kellékek, tartozékok és rendszámtáblák kezelésének és nyilvántartásának fejlesztésére, a feladat végrehajtás elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat. §

Az okmányiroda feladat- és hatásköre

Az okmányirodában intézhetőek

  1. a személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos,
  2. az útlevéllel kapcsolatos,
  3. a vezetői engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló,
  4. a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos,
  5. a gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló,
  6. az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésére irányuló, valamint
  7. az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos

ügyek.

Illetékesség

A járási hivatal által működtetett okmányiroda - ha jogszabály kivételt nem tesz - az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

Hivatalból indult eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott okmányiroda az illetékes. §

Linkajánló

Okmányiroda- és Kormányablak kereső

Kormányablakok

A második link alatt megtekinthető, hogy van-e okmányirodai szolgáltatás az adott kormányablakon belül.

Ugrás vissza...