Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2022. június 10-én pénteken 16:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

 

Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Országos Mentőszolgálat

Létrehozva: 2011. április 1.
Módosítás: 2011. április 1.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Országos Mentőszolgálat

Kapcsolat a hivatallal

Országos Mentőszolgálat

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az Országos Mentőszolgálat jogállása és szervezete
Az Országos Mentőszolgálat hatásköre és a mentési szolgálat igénybevétele
Az Országos Mentőszolgálat régióközpontjai

Az Országos Mentőszolgálat jogállása és szervezete

A mentésügy állami országos intézménye az egészségügyért felelős nemzeti erőforrás miniszter irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv, az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) §. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében az OMSZ egészségügyi intézménynek minősül, amely egészségügyi szolgáltatást nyújt. §

A mentés biztonságos, egységes és összehangolt működéséhez szükséges feltételrendszer biztosítása és megszervezése állami feladat. A mentés feladatait az ország egész területére kiterjedően a Kormány által állami mentőszolgálatként kijelölt OMSZ, valamint - a működési engedélyben meghatározottak szerint - más, mentésre feljogosított szervezetek látják el az állami mentőszolgálat koordinálása mellett. §

Az OMSZ vezetője a főigazgató. § Az OMSZ a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Az OMSZ szervezetét az alábbi szervek képezik:

 1. központi szervezeti egysége a Főigazgatóság, amelyet a főigazgató közvetlenül vezet,
 2. területi szervezeti egységei a Főigazgatóság közvetlen irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek, amelyeket regionális orvosigazgató vezet, és amelyek körét külön melléklet határozza meg, §
 3. a regionális mentőszervezetek irányítása alatt álló a mentőállomások, amelyek az OMSZ operatív mentőmunkát végrehajtó szervezeti egységei.

A főigazgató a mentőszolgálat alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és működési szabályzatban - külön törvényben foglaltak figyelembevételével - teljesen vagy részben az adott mentőszervezet regionális orvosigazgatójára ruházhat át.

A főigazgató az alapító képviselőjeként gyakorolja az OMSZ Légimentő Közhasznú Társaság tekintetében az alapítói döntési jogokat §.

A Mentőszolgálat működése az ország egész területére kiterjed. A Mentőszolgálat egyes feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye alapján egyéb mentést végző szervezetekkel szerződés alapján együttműködve is elláthatja. §.

Az Országos Mentőszolgálat hatásköre és a mentési szolgálat igénybevétele

Mentés céljából bárki hívhat mentőt. Betegszállítás az e célra területileg meghatározott telefonszámon, ennek hiányában, illetve a mentés bármely esetben az ország egész területén egységes sürgősségi távbeszélő hívószámon kérhető (104 vagy 112). A mentés valamennyi egyéb, az OMSZ által ellátott feladattal szemben elsőbbséget élvez §.

Az OMSZ hívása mentés céljából indokolt:

 1. életveszély, vagy annak gyanúja esetén,
 2. minden heveny, akut tünetekkel járó megbetegedés, illetve egészségkárosodás esetén, ha a sürgősségi orvosi szakellátás késlekedése életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz, vezethet,
 3. személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,
 4. csak orvosi beavatkozással csillapítható, heveny fájdalom vagy egyéb súlyos egészségkárosodásra utaló tünet esetén,
 5. ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és az csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el,
 6. szülő nő és újszülött/koraszülött első egészségügyi szakellátása, illetve őrzött szállítása érdekében. §

Egészségügyi intézmény akkor lehet az OMSZ által végzett mentés helyszíne, ha ott a beteg állapotának megfelelő ellátás személyi és/vagy tárgyi feltételek hiányában nem biztosítható. §

Amennyiben a bejelentés alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy mentőegység kiküldése szükséges-e, az OMSZ eljáró dolgozója köteles haladéktalanul intézkedni a beteg orvosi ellátása iránt. §

Ha a beteg azonnali orvosi ellátásra szorul az orvos, illetve mentőtiszt nélküli mentőegység a helyszíni viszonyok függvényében segélykocsit kér, vagy a beteget haladéktalanul bemutatja a legközelebbi orvosnak. A mentőegység ennek értelmében, a továbbiakban az orvos utasítása szerint jár el. §

Az OMSZ a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi mentési feladatokat lát el. §

Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi gyógyintézetbe kell szállítani. Ha váratlanul kialakult, illetve várhatóan kialakuló, a helyszínen mentési készenlétet igénylő veszélyhelyzetben a helyszínen intézkedő hatóság kérheti mentőegység kiküldését a helyszín egészségügyi biztosítására. §

Az OMSZ rendezvény helyszínén térítés ellenében rendezvénybiztosítási tevékenységet folytathat. A mentési készenlétet igénylő rendezvényekre a biztosítást a területileg illetékes regionális mentőszervezettől írásban kell kérni, a térítési kötelezettségvállalás feltüntetésével. §

Az OMSZ mentő és betegszállító járműveit

 1. mentésre,
 2. betegszállításra,
 3. mozgóőrségre,
 4. szervátültetéssel kapcsolatos sürgős szállításra lehet igénybe venni.

A betegszállító járművek más célú igénybevételére az OMSZ főigazgatója vagy az általa megbízott személy engedélyével, kizárólag rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. §

Az Országos Mentőszolgálat régióközpontjai

 1. Közép-magyarországi régió - Budapest
 2. Észak-magyarországi régió - Miskolc
 3. Dél-alföldi régió - Szeged
 4. Észak-alföldi régió - Debrecen
 5. Dél-dunántúli régió - Pécs
 6. Közép-dunántúli régió - Veszprém
 7. Nyugat-dunántúli régió - Szombathely
Ugrás vissza...