Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai

Létrehozva: 2010. január 19.
Módosítás: 2011. augusztus 2.
Forrás: 2311

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalok és járási hivatalok feladat- és hatásköre

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek

A Kormány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
 2. a fővárosi és megyei kormányhivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével (a továbbiakban: kormányhivatal),
 3. a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság),
 4. a Kincstár központi szervét (a továbbiakban: Központ)

jelöli ki. §

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalok és járási hivatalok feladat- és hatásköre

Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a járási hivatal. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek illetékessége a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben meghatározott területre terjed ki.

Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv - országos illetékességgel - a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala. Egyéb ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott hatósági ügyeiben a Központ jár el fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e) és f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hatásköröket.

A kormányhivatal és a járási hivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja (bizonyos kivételekkel). §, §

A társadalombiztosítási nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátásokkal kapcsolatos, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb hatósági ügyekben - bizonyos kivételekkel - első fokon az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv jár el.

Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala országos illetékességgel jár el első fokon

 1. a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha
  • a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik (néhány kivétellel),
  • a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell megállapítani (néhány kivétellel),
  • a kérelmező magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik (néhány kivétellel),
  • az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (korábbi fegyveres szervvel), a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt (néhány kivétellel) vagy
  • az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal (néhány kivétellel),
 2. az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban, ha
  • az ügyfél magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,
  • az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről - a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben - tájékoztatást kér,
  • az ügyfél szolgálati viszonyban áll rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (korábbi fegyveres szervvel), a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy
  • az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,
 3. a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja, volt tagja - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a szerinti - rögzített nyugdíjának megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben.

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el

 1. a kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben (bizonyos kivételekkel),
 2. a tartozás mérséklésére, elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben, ha a tartozást járási hivatal vagy kormányhivatal írta elő,
 3. a foglalkoztatói adatszolgáltatással, a biztosítottak nyilvántartásba történő betekintési jogával, a kivonat készítésével és a nyilvántartásokkal kapcsolatos hatósági ügyekben, valamint
 4. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 100. §-a szerinti hatósági ellenőrzések ügyében. §
Ugrás vissza...