Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Agrárminisztérium

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2020. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Agrárminisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Dr. Nagy István

Parlamenti államtitkár: Farkas Sándor

Közigazgatási államtitkár: Dr. Szinay Attila

Környezetügyért felelős államtitkár: Dr. Rácz András

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár: Zsigó Róbert

Mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár: Dr. Feldman Zsolt

Erdőkért és földügyekért felelős államtitkár: Zambó Péter

 

Helyettes államtitkárok:

 • dr. Juhász Tibor (jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 • dr. Kőrösmezei Csaba (gazdasági helyettes államtitkár)
 • Belánszky-Demkó Zsolt (nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
 • Bagdán Boglárka (agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár)
 • László Tibor Zoltán (környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár)
 • Balczó Bertalan (természetvédelemért felelős helyettes államtitkár)
 • dr. Bognár Lajos (élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
 • dr. Juhász Anikó (agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár)
 • Tarpataki Tamás (agrárpiacért felelős helyettes államtitkár)
 • dr. Viski József (vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár)
 • Papp Zsolt György (vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
 • dr. Nagy János (földügyekért felelős helyettes államtitkár)
 • Szentpéteri Sándor (erdőkért felelős helyettes államtitkár)

Az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. agrárpolitikáért,
 2. agrár-vidékfejlesztésért,
 3. élelmiszerlánc-felügyeletért,
 4. élelmiszeriparért,
 5. erdőgazdálkodásért,
 6. földügyért,
 7. halgazdálkodásért,
 8. környezetvédelemért,
 9. természetvédelemért,
 10. földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
 11. vadgazdálkodásért

felelős tagja.

 1. A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti
 • az agrárgazdaság működésére és a mezőgazdasági tevékenység folytatására,
 • az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréből, valamint a kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra,
 • a termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra, a növénytermesztésre és állattenyésztésre, az élelmezési és mezőgazdasági és természeti erőforrások védelmére, a mezőgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai tevékenységre, a géntartalékok képzésére és megőrzésére,
 • a termelők szerveződésére,
 • a magyar borturizmusra, valamint a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályok kivételével a közösségi agrármarketingre

vonatkozó jogszabályokat.

 1. A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében
 • ellátja a szakmaközi szervezetek elismerésével, valamint a termelői csoportok, a termelői szervezetek és ezek társulásai elismerésével és működési programjával kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,
 • ellátja a mezőgazdasági genetikai erőforrásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat,
 • gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 • ellátja az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 • ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő feladatokat,
 • ellátja az Európai Unió mezőgazdasági piacok támogatását célzó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatokat,
 • felel az agrárpiac működésének szervezéséért,
 • együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával,
 • a kormányzati tudománypolitika általános keretei között gondoskodik az agrár kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • a szakképzés általános keretei között szervezi az agrárszakképzési feladatok végrehajtását,
 • ellátja az Európai Unió Közös Agrárpolitikája I. és II. pilléréből, valamint a kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatások felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
 • ellátja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,
 • felel az agrárgazdaság és a környezet állapotát, valamint annak változását bemutató hivatalos statisztikák előállításáért, közzétételéért és fejlesztéséért
 • a magyar borturizmusra, valamint a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályok előkészítése kivételével ellátja a közösségi bormarketing kapcsán jelentkező valamennyi állami feladatot.
 1. A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében ellátja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pilléréből nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal, továbbá az Európai Unió közös halászati politikájával kapcsolatos szakpolitikai feladatokat, különösen
 • a programdokumentumok elkészítését és módosítását,
 • az EMVA, ETHA és EHA források tervezésével és felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntések előkészítését, a kapcsolódó kormányzati feladatok koordinálását,
 • a szükséges jogszabályok és pályázati felhívások elkészítését, módosítását,
 • források felhasználásának nyomon követését, azok hasznosulásának értékelését,
 • a Kifizető Ügynökség feladatainak sérelme nélkül a végrehajtásban részt vevő intézményi keretek kialakítását, az abban részt vevő szervezetek munkájának felügyeletét, irányítását,
 • az Európai Bizottsággal való kapcsolattartást, az uniós döntéshozatali és konzultációs fórumokon való kormányzati képviselet ellátását,
 • a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi és tájékoztatási feladatok koordinálását.
 1. A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében
 • jogszabályban meghatározottak szerint – a kifizetések végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok kivételével – irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező agrár-vidékfejlesztést, valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztést,
 • meghatározza az agrár-vidékfejlesztés rövid, közép- és hosszú távú céljait,
 • – a turizmusért felelős miniszterrel és a területfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról,
 • önálló program keretében elősegíti az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működését, valamint országos hálózatuk kialakítását és működtetését,
 • összehangolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét az Európai Unió közös agrárpolitikája I. és II. pilléréből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése tekintetében.
 1. A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében előkészíti
 • a növényegészségügyre, a növényvédő szerek, a növényvédelmi hatású termékek, a növényvédelmi célú eszközök és anyagok, a termelésnövelő anyagok, a termesztőközegek és a növénykondicionáló szerek engedélyezésére, forgalmazására, felhasználására és ellenőrzésére, a növényi termékek és a talaj növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzésére,
 • az állatok tartására, tenyésztésére, szaporítására, forgalomba hozatalára, kereskedelmére, kezelésének szabályaira, az állatállományok állategészségügyi védelmére, a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelőzésére, az egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára, forgalmazására és felhasználására, az állati eredetű termékek és melléktermékek kezelésére, az állatok védelmére és kíméletére, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokra,
 • az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekre, az élelmiszer minőségellenőrzésre, a zöldség-gyümölcs ellenőrzésre, valamint a borminősítésre és -ellenőrzésre, a borelőállítás és –forgalomba-hozatal feltételrendszerére, az élelmiszerben jelen lévő, az egészségre ható tényezők határértékeire, az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeire, az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeire, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, a takarmányok ellenőrzésére és vizsgálatára, az ökológiai- és integrált gazdálkodásra

vonatkozó jogszabályokat.

 1. A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében
 • a növényegészségügyi feladatai tekintetében felel a termesztés növény-egészségügyi biztonságáért, a növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéséért,

 • meghatározza az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek intézményrendszerét, fejlesztési irányát és összehangolja azok munkáját,

 • az állat-egészségügyi feladatai keretében irányítja az egyes állatgyógyászati termékek előállításával, törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását, valamint kihirdeti a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet,

 • az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folyamatosan felügyeli az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését, felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszerminőség-ellenőrzésért és elősegíti az emberek egészségesebb életmódját, kialakítja az állami élelmiszerlánc-felügyeleti laboratóriumi hálózatot,

 • az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel a takarmánybiztonságért és a takarmány minőségellenőrzésért, ennek keretében

 1. ellenőrzi a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

 2. ideiglenes engedélyt ad új takarmányok előállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint

 3. kialakítja a Magyar Takarmánykódex előírásait,

 • az élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondoskodik a kritikus élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt felügyeletéről és támogatja a rövid ellátási lánc elveinek érvényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel a közétkeztetésre,

 • gondoskodik az élelmiszerminőséggel kapcsolatos társadalmi tudásmenedzsment, képzés fejlesztéséről.

 1. A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében előkészíti az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára, ellenőrzésére, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos tulajdonságaira vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében
 • ellátja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,
 • segíti a magyar élelmiszertermékek piacra jutását,
 • fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint
 • kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait.
 1. A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartásának közjóléti hasznosítására és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében
 • az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,
 • ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 • gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,
 • ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat.
 1. A miniszter a földügyért való felelőssége keretében előkészíti a földminősítési rendszerre, a földhasznosítási előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre, a földhitel rendszerére és a földtulajdoni előírások érvényesülésére vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel a termőföld védelméért és a talajvédelemért.
 1. A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a halak és más hasznos víziállatok védelmére, fenntartásuk, hasznosításuk szabályaira, a halgazdálkodás feltételeire, a halászatra és a horgászatra, valamint a halgazdálkodással összefüggő állami bevételek felhasználására vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében
 • irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,
 • a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,
 • ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását.
 1. A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti
 • a környezet védelmének általános szabályaira,
 • a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,
 • az integrált szennyezés-megelőzés és az országhatárokon átterjedő káros környezeti hatások megelőzésére,
 • a környezeti kármentesítésre,
 • a levegő védelmére,
 • a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre,
 • a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazására

vonatkozó jogszabályokat.

 1. A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében
 • rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,
 • segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést,
 • összehangolja a környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert.
 1. A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében felel a környezet és természet állapotáért, e tekintetben
 • elemzi és értékeli a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására és értékeli azok megvalósulását,
 • összehangolja a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert.
 1. A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében előkészíti a birtokrendezéssel, a földüggyel, az agrár-vidékfejlesztési támogatással összefüggésben – az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszterrel és a térképészetért felelős miniszterrel együttműködésben – a földmérésre, a térképészetre, a távérzékelésre és térinformatikára vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért való felelőssége keretében gondoskodik a kapcsolódó földügyi és térinformatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről. A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a vadászható állatfajokról, valamint azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a vadászat gyakorlásának feltételeire, a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.
 1. A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében gondoskodik a vadállomány védelméről és szabályozásáról és ellenőrzi a vadászat rendjének betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását.
 1. A miniszter irányítja a következő szerveket:
 1. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 2. Nemzeti park igazgatóságok,
 3. Országos Meteorológiai Szolgálat
 4. Nemzeti Földügyi Központ

 

Ugrás vissza...