Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. július 1.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság jogállása
A Főigazgatóság feladat- és hatásköre

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság jogállása

2019. július 1-jéig az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal néven az idegenrendészetért és menekültügyért felelős belügyminiszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szervként működött.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. napján Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra (a továbbiakban: Főigazgatóság) változott, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől

  1. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervként,
  2. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó rendőrségként,

mint idegenrendészeti szerv működik tovább. §

A Főigazgatóság a rendészetért felelős belügyminiszter § irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv. §

A Főigazgatóság központi szervre és igazgatóságokra tagozódik. Az igazgatóságokat, valamint azok illetékességi területét az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete állapítja meg. §, §

A Főigazgatóságot főigazgató vezeti, aki a Hszt. tekintetében országos főigazgatónak minősül. §

A Főigazgatóság feladat- és hatásköre

A Főigazgatóság ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat. §

Ezen túl a Főigazgatóság ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt vízumhatósági, valamint útlevélhatósági feladatokat, továbbá végrehajtja a feladat- és hatáskörébe utalt nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat. §

A Főigazgatóság idegenrendészeti szervként nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol. §

A Főigazgatóság feladat- és hatásköreivel összefüggő részletes szabályokat az alábbi főbb ágazati jogszabályok határozzák meg:

  1. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.),
  2. a Harmtv. végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,
  3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (Szmtv.)
  4. az Szmtv. végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet,
  5. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.),
  6. a Met. végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet.
Ugrás vissza...