Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Belügyminisztérium

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. június 20.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Belügyminisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Miniszter: Dr. Pintér Sándor

Közigazgatási államtitkár: Dr. Felkai László

Államtitkárok:

Parlamenti államtitkár: Dr. Kontrát Károly

Önkormányzati államtitkár: Pogácsás Tibor

Rendészeti államtitkár:

Helyettes államtitkárok:

 • Dr. Bodnár Bence (szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár)
 • Csampa Zsolt (nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár)
 • Hajzer Károly (informatikai helyettes államtitkár)
 • Dr. Hegyaljai Mátyás (európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár)
 • Dr. Hoffmann Imre (közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár)
 • Szőke Irma (gazdasági helyettes államtitkár)
 • Zsinka András (személyügyi helyettes államtitkár)
 • Langerné Victor Katalin (társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár)
 • Dr. Dukai Miklós (önkormányzati helyettes államtitkár)

A belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért felelős helyettese a Kormány

 1. bűncselekmények megelőzéséért,
 2. büntetés-végrehajtásért,
 3. e-közigazgatásért,
 4. élet és vagyonbiztonság védelméért,
 5. határrendészetért,
 6. helyi önkormányzatokért,
 7. idegenrendészetért és menekültügyért,
 8. katasztrófák elleni védekezésért,
 9. közbiztonságért,
 10. közfoglalkoztatásért,
 11. közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
 12. köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
 13. közlekedésrendészetért,
 14. közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
 15. közterület-felügyelet szabályozásáért,
 16. külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
 17. külföldre utazás szabályozásáért,
 18. minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
 19. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 20. rendészetért,
 21. szabálysértési szabályozásért,
 22. személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
 23. terrorizmus elleni küzdelemért,
 24. településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
 25. vízgazdálkodásért,
 26. vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
 27. vízvédelemért

felelős tagja.

A miniszter vezeti a Nemzetbiztonsági Kabinet üléseit. §

A Kormány a minisztert jelöli ki:

 1. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervként;
 2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként;
 3. a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény szerinti bűnügyi nyilvántartó szervként;
 4. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerinti nyilvántartó szervként;
 5. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerinti szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat ellátó szervként;
 6. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti működtetőként;
 7. a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések alapján kiállításra kerülő közokiratok kiadásáért és a kiadott közokiratok nyilvántartásáért felelős szervként;
 8. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közúti közlekedési nyilvántartó szervként;
 9. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény szerinti közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szervként;
 10. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény szerinti kötvénynyilvántartó szervként;
 11. a közúti közlekedési nyilvántartás tekintetében az Európai Unió rendszereivel (EUCARIS, RESPER) való információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pontként;
 12. részvételre az Európai Unió intézményei tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő tevékenységében, és a szakmai feladatait érintő tagállami képviselet ellátására;
 13. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti közlekedési igazgatási hatóságként az okmánytárból és az eredetiségvizsgálati nyilvántartásból történő, a Kormány által rendeletben kijelölt szerveknek eseti jellegű egyedi adatszolgáltatás tekintetében;
 14. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott parkolási igazolványok kiadásával, cseréjével és pótlásával kapcsolatos, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott általánostól nem eltérő illetékességgel meghatározott közlekedési igazgatási feladatok ellátására;
 15. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartást vezető szervként;
 16. az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény szerinti központi szervként.

A kezelésében lévő nyilvántartások tekintetében a miniszter ellátja az Európai Unió rendszereivel való információcserét lebonyolító nemzeti kapcsolattartó pont (EUCARIS, RESPER), illetve központi hatóság (ECRIS) hatáskörébe utalt, a publikus kulcsú információs rendszer (PKI) koordinátor, az úti okmányok szenzitív adatainak vizsgálatához kapcsolódó (SPOC) rendszer, valamint a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) keretében megvalósuló információcserével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatait, valamint a foglalkoztatás mobilitás- és álláskeresés-hatékonyságát növelő egységes adatcserét biztosító (EURES) portál működtetését és fejlesztését. §

A miniszter a büntetés-végrehajtásért való felelőssége keretében előkészíti a büntetés-végrehajtási szervezet jogállására és működésére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter megszervezi és irányítja a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet. §

A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében

 1. kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási kormányzati politikát,
 2. gondoskodik az e-közigazgatás általános elveinek megfelelően a közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez szükséges szakmai irányok meghatározásáról,
 3. megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztését érintő szerződéseket,
 4. felügyeli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjét, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működését, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét,
 5. közreműködik a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, végrehajtásában,
 6. - az informatikáért felelős miniszterrel együttműködve - gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
 7. ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
 8. az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az egyes kormányzati informatikai beszerzések és beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti a beruházás végrehajtását,
 9. ellátja az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről szóló kormányrendelet szerinti tagállami kapcsolattartási pont feladatait.

A miniszter - jogszabályban meghatározott kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről. §

A miniszter a határrendészetért való felelőssége keretében előkészíti az államhatár őrizetére és a határforgalom ellenőrzésére vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében - jogszabályban meghatározott tárgykörben e rendelet szerinti miniszterrel együttműködve - előkészíti a helyi önkormányzatokra, a helyi önkormányzatok tulajdonára és vagyonára, a helyi önkormányzatok adósságrendezésére és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges feltételek vizsgálatát,
 2. működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,
 3. közreműködik a központi költségvetésnek a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében meghatározott támogatások körének, finanszírozásának és elszámolási rendjének kialakításában, az ezt elősegítő információs rendszer működtetésében,valamint az ilyen költségvetési támogatások nyújtásában,
 4. közreműködik a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati költségvetési szervek számviteli és az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének működtetésében,
 5. közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában,
 6. kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét,
 7. az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának kikérését követően a 94/2018. (V. 22.) Korm. rend. 24. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével kijelöli az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjának tagjait. §

A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a külföldiek beutazására és tartózkodására, az idegenrendészeti hatóság működésére,
 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi tartózkodására,
 3. a menekültek jogállására, a menekültügyi eljárásra és a menekültügyi hatóság működésére

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a katasztrófavédelemre, a katasztrófák elleni védekezés irányítási rendszerére,
 2. a polgári védelem feladataira, szervezetére, működésére, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségére,
 3. a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra,
 4. az ipari balesetek megelőzésére és elhárítására, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszerére,
 5. - a honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerelemek kivételével - a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos feladatokra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében

 1. ellátja a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelésből, katasztrófavédelmi feladatokból fakadó kormányzati és koordinációs feladatokat,
 2. biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit,
 3. ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának szerveivel való kapcsolattartást,
 4. irányítja a védelmi igazgatás - feladat- és hatáskörébe tartozó - egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket,
 5. gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. §

A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfoglalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében

 1. kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról,
 2. ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat,
 3. megszervezi és az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével működteti a közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében szakmai irányító miniszteri jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett. §

A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a köziratok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében

 1. ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,
 2. a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,
 3. évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,
 4. az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat, valamint kidolgozza az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez kapcsolódó koncepciókat. §

A miniszter a közlekedésrendészetért való felelőssége keretében előkészíti a közlekedésrendészetre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a közszolgálati életpálya kidolgozásáért való felelőssége keretében - a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter közreműködésével -

 1. előkészíti a közszolgálati tisztviselők kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót,
 2. kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
 3. gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők teljesítményértékeléséről, továbbképzéséről és a vezetői utánpótlásképzésről. §

A miniszter a közterület-felügyelet szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a külföldre utazás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a magyar állampolgárok külföldre utazására és az útlevélre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a minősített adat védelmére, a minősített adat védelmének hatósági felügyeletére, a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti - a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó szabályok kivételével - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a rendőrségre,
 2. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaira,
 3. a személy és vagyonvédelemre, a magánnyomozásra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat és irányítja a korrupcióellenes kormányzati tevékenységben és összehangolásában közreműködő szervet. §

A miniszter a szabálysértési szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a szabálysértési eljárásra és a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti a személyi adatok és a lakcím nyilvántartására, a személyazonosító igazolványra, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a terrorizmus elleni küzdelemért való felelősség keretében ellátja a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek hazai végrehajtásának koordinációját. §

A miniszter a településüzemeltetésért és kéményseprő-ipari tevékenységért való felelőssége keretében előkészíti a temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a vízgazdálkodásra,
 2. a vízügyi hatósági eljárásra,
 3. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokra,
 4. a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokra,
 5. az ár- és belvízvédekezésre, ideértve az árvízi biztonság növelését is,
 6. a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosítására és kezelésének rendjére,
 7. a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásra,
 8. a vízgazdálkodási társulatokra,
 9. a vízminőségi kárelhárításra,
 10. a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,
 11. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmére,
 12. a települési szennyvízelvezetésre,
 13. a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozására

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért való felelőssége keretében

 1. végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányításával kapcsolatos feladatokat,
 2. végzi a vízrajzi tevékenység ellátásának az irányítását,
 3. végzi a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának az irányítását,
 4. irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, valamint - a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködve - gondoskodik a hajóút-kitűzési és a víziút-fenntartási tevékenységekről,
 5. ellátja a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,
 6. gondoskodik a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtásáról, meghatározza a part-, meder- és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási feladatokat,
 7. irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,
 8. gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,
 9. gondoskodik a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartásáról, üzemeltetéséről és a rekonstrukciós feladatokról,
 10. gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról és a szükséges források biztosításáról,
 11. irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos feladatokat,
 12. ellátja a nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó feladatokat,
 13. ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az Európai Unióval történő együttműködés feltételeinek biztosításáról,
 14. gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról. §

A miniszter a vízvédelemért való felelőssége keretében

 1. előkészíti a felszíni vizek védelmére, a felszín alatti vizek védelmére, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmére, a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelölésére, valamint a vizek minőségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat,
 2. közreműködik a vizet mint környezeti elemet érintő környezetvédelmi szabályozás előkészítésében és azok végrehajtásában,
 3. irányítja a vízvédelemmel kapcsolatos két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből eredő feladatok végrehajtását. §

A miniszter irányítja a következő szerveket:

 1. Alkotmányvédelmi Hivatal,
 2. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek,
 3. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,
 4. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek,
 5. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
 6. Nemzeti Védelmi Szolgálat,
 7. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek,
 8. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ,
 9. Terrorelhárítási Központ. §
Ugrás vissza...