Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Innovációs és Technológiai Minisztérium

Létrehozva: 2008. május 20.
Módosítás: 2019. március 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Innovációs és Technológiai Minisztérium

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről - így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról -, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását. §

Miniszter: Dr. Palkovics László

Közigazgatási államtitkár: Dr. Gazsó Balázs László

Parlamenti államtitkár: Cseresnyés Péter

Államtitkárok:

Energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár: Dr. Kaderják Péter

Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár: Schanda Tamás János

Fenntarthatóságért felelős államtitkár: Weingartner Balázs

Gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár: Dr. György László

Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár: Kara Ákos

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár: Dr. Mosóczi László

Tudás- és Innováció-menedzsmentért felelős államtitkár:

Helyettes államtitkárok:

 1. A Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Szigeti Ádám (innovációért felelős helyettes államtitkár)
  • Pölöskei Gáborné (szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár)
 2. A Közigazgatási Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Halász Zsolt (jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Móré Tamás (gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 3. Az Energiaügyekért és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Botos Barbara (klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár)
  • Kádár Andrea Beatrix (energetikáért felelős helyettes államtitkár)
 4. Az Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Vartus Gergely (tervezésért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Dányi Gábor (európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Csepely Balázs (fejlesztéspolitikai jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 5. A Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Makai Martina (fenntartható fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár)
  • Dr. Schweickhardt Gyula Levente (környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár)
 6. A Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Nagy Ádám (iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár)
  • Szepesi Balázs (gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár)
 7. Az Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Dr. Solymár Károly Balázs (infokommunikációért felelős helyettes államtitkár)
  • Keszthelyi Nikoletta (fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár)
 8. A Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkárai:
  • Érsek István (közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Tóth Péter (közlekedésért felelős helyettes államtitkár)
  • Szalóki Flórián (közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár)
 9. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány
 10. audiovizuális politikáért,
 11. állami infrastruktúra-beruházásokért,
 12. bányászati ügyekért,
 13. belgazdaságért,
 14. elektronikus hírközlésért,
 15. energiapolitikáért,
 16. európai uniós források felhasználásáért,
 17. építésgazdaságért,
 18. - turisztikai célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési célelőirányzat kivételével - fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,
 19. fogyasztóvédelemért,
 20. gazdaságfejlesztésért,
 21. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 22. hulladékgazdálkodásért,
 23. informatikáért,
 24. iparügyekért,
 25. kereskedelemért,
 26. kormányzati tudománypolitikáért,
 27. közlekedésért,
 28. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,
 29. területfejlesztésért,
 30. víziközmű-szolgáltatásért,
 31. tudománypolitika koordinációjáért,
 32. szakképzésért és felnőttképzésért,

felelős tagja. §

A miniszter az audiovizuális politikáért való felelőssége keretében előkészíti az audiovizuális médiára vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az állami infrastruktúra-beruházásokért való felelőssége keretében összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal. §

A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. §

A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége keretében előkészíti az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,
 2. a távhőszolgáltatásra, a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra,
 3. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére,
 4. az atomenergia békés célú alkalmazására,
 5. a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználására, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekre,
 6. a klímapolitikára

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés, az energiahatékonyság és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről - így különösen az energiapolitikai, energiahatékonysági, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról -, valamint vezeti a felújítandó központi kormányzati épületek nyilvántartását. §

A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében

 1. előkészíti az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
 2. összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
 3. javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
 4. figyelemmel kíséri az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó hazai forrásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó szabályozási tartalmat,
 5. az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe utalt jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatok kivételével ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
 6. biztosítja a fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot,
 7. összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését,
 8. tárgyalásokat folytat - a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve - az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,
 9. biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
 10. gondoskodik a hazai források és az európai uniós források tekintetében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról,
 11. ellátja a források felhasználásával kapcsolatos partnerségi és tájékoztatási feladatokat,
 12. ellátja a közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat.

A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében - a 96. § (1) bekezdésben meghatározott kivétellel - az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós források felhasználását, nyomon követi és értékeli az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja.

A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében

 1. a kohéziós politika tekintetében összehangolja a 2020 utáni európai uniós költségvetéssel kapcsolatos tárgyaláshoz kapcsolódó kormányzati feladatokat,
 2. gondoskodik a 2020 utáni európai uniós programozási időszak legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumának (Partnerségi Megállapodás) kidolgozásáról. §

A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

A miniszter az építésgazdaságért való felelőssége keretében

 1. összehangolja - a sajátos építményfajták és a műemlékek tekintetében is - az építésüggyel kapcsolatos feladatellátást,
 2. ellátja - az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter közreműködésével - az építésüggyel összefüggő oktatási, továbbképzési és tanügyigazgatási feladatokat, továbbá közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában. §

A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a fogyasztóvédelemre és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében

 1. kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
 2. meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,
 3. támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 4. a Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,
 5. ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében. §

A miniszter a gazdaságfejlesztésért való felelősségi keretében előkészíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, a gazdasági kamarákra és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében

 1. előkészíti a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat,
 2. előkészíti a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiákat és összehangolja azok végrehajtását.

A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a termékdíjszabályozásra vonatkozó jogszabályokat, és felel a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési rendszerében valamennyi feladat ellátásáért, a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztéséért, továbbá a szemléletformálásért.

A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat, és gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtéséről.

A miniszter a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, valamint a hulladékgazdálkodásért való felelőssége keretében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok, a fogyasztók, a közszolgáltatók és a hulladékgazdálkodási szakterület érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban. §

A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében

 1. a 13. §-ban foglaltakkal figyelemmel előkészíti az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika stratégiáját és közreműködik azok végrehajtásában,
 2. az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amely felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol
  • felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,
  • egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,
 3. megszervezi a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozását. §

A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a műszaki szabályozás tárgykörébe eső - ideértve az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére, a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére -, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében

 1. előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,
 2. kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,
 3. kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket,
 4. ellátja
  • az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emissziókereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,
  • az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,
 5. felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégiaalkotásért és annak végrehajtásáért. §

A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. §

A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért való felelőssége keretében összehangolja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért. §

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a közlekedés védelmére és biztonságára,
 2. a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
 3. a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
 4. a gépjármű-vezető képzésre,
 5. a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében - a Budapestet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény szerinti más Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeket érintő állami közlekedési infrastruktúra fejlesztései kivételével - irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, és ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége keretében

 1. közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában, valamint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
 2. együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel. §

A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében - a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve - előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

 1. működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,
 2. közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,
 3. kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,
 4. előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
 5. kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,
 6. ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a Kr. 123. §-ában meghatározott feladatokat. §

A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységére és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban. §

A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége keretében - az oktatásért felelős miniszter közreműködésével - felel a kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek finanszírozásáért, valamint külön törvényben biztosított feladat- és hatásköröket láthat el. §

A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a felsőfokú szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében

 1. meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető juttatások részletes szabályait,
 2. meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
 3. elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,
 4. meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait,
 5. közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában. §

A miniszter irányítja

 1. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot,
 2. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,
 3. a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot, és

a miniszter felügyeletet gyakorol

 1. az Országos Atomenergia Hivatal,
 2. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint
 3. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

felett. §

Ugrás vissza...