Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Honvédelmi Minisztérium

KI A(z) Honvédelmi Minisztérium intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. április 30.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Honvédelmi Minisztérium

Kapcsolat a hivatallal

Honvédelmi Minisztérium

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A honvédelemért felelős miniszter a honvédelem ágazati irányítása körében

Miniszter: Dr. Benkő Tibor

Közigazgatási államtitkár: Dr. Kádár Pál

Államtitkárok:

 1. Parlamenti államtitkár: Németh Szilárd István
 2. Honvédelmi államtitkár: Szabó István
  • Helyettes államtitkárok (a közigazgatási államtitkár helyettes államtitkárai):
 3. Dr. Balogh András József (jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár)
 4. Sulyok János (védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár)
 5. Erdélyi Lajos (humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár)

Honvéd Vezérkar főnöke: Korom Ferenc

A honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány honvédelemért felelős tagja. §

A miniszter a honvédelemért való felelőssége keretében ellátja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben meghatározott feladatokat. §

A honvédelemért felelős miniszter a Kormánynak az ország honvédelmi, és a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért, valamint a Honvédség irányításáért felelős tagja.

A honvédelmi miniszter felel

 1. a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak ellátásáért, továbbá
 2. a Honvédség rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű működését meghatározó döntések meghozataláért, e döntések végrehajtásának irányításáért. §

A Kormány a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. §

A honvédelemért felelős miniszter a honvédelem ágazati irányítása körében

A honvédelemért felelős miniszter a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint irányítja a Honvédséget. A honvédelemért felelős miniszter egyes irányítási hatásköreinek a gyakorlására kormányrendelet a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami vezetőjét jelölheti ki.

A honvédelemért felelős miniszter egyes katonai szervezetek vagy azok speciális feladatokat ellátó szervezeti egységei esetében, a katonai szervezetek alapító okiratában meghatározottak szerint

 1. a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésére,
 2. a költségvetési szerv döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasításra,
 3. jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyására,
 4. egyedi utasítás kiadására feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, és
 5. jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezésre

az általa vezetett minisztérium állami vezetőjét jelöli ki.

A honvédelemért felelős miniszter a Honvédség törvényes működése érdekében gondoskodik a jogszabálysértések megszüntetéséről. E körben

 1. rendszeresen ellenőrzi a jogszabályok betartását,
 2. jogszabálysértő gyakorlat észlelése esetén törvényes eljárásra utasítja a jogszabálysértőt,
 3. megsemmisíti, vagy megváltoztatja a jogszabálysértő intézkedést és szakutasítást (belső rendelkezések),
 4. megsemmisíti, vagy megváltoztatja az egyedi ügyben hozott jogszabálysértő döntéseket. §

A Honvédelmi Minisztérium az ország katonai védelemre való felkészítésének tervezéséért, szervezéséért, valamint a Honvédség irányításáért felelős központi államigazgatási szerv.

A Honvédelmi Minisztériumban honvédelmi államtitkár működik. A honvédelmi államtitkárnak katonai szolgálati viszonyban töltött legalább 20 év tényleges szolgálati idővel rendelkező - az egyéb törvényi feltételeknek megfelelő - személy nevezhető ki.

A honvédelmi államtitkár és a közigazgatási államtitkár kormányrendeletben meghatározottak szerint irányítják a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítését, végrehajtásuk tervezését, szervezését. A honvédelmi államtitkár és a közigazgatási államtitkár feladataik ellátása során együttműködnek. §

A honvédelmi miniszter irányítja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. §

Ugrás vissza...