Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Miniszterelnökség

KI A(z) Miniszterelnökség intézményei

?

Létrehozva: 2010. június 10.
Módosítás: 2010. június 15.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Miniszterelnöki hivatal

Kapcsolat a hivatallal

Miniszterelnökség

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat és hatásköre

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Gulyás Gergely

Általános miniszterelnök-helyettes: Dr. Semjén Zsolt

Közigazgatási államtitkár: Dr. Janó Márk Ádám

Államtitkárok:

Parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes: Dr. Orbán Balázs

Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár: Azbej Tristan

Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár: Dr. Fürjes Balázs

Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár: Soltész Miklós

Közszolgálatért felelős államtitkár: Dr. Tuzson Bence

Nemzetpolitikáért felelős államtitkár: Potápi Árpád János

Helyettes államtitkárok:

 1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter helyettes államtitkárai:
  • Dr. Schaller-Baross Ernő (nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Szalay-Bobrovniczky Vince (civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
 2. A közigazgatási államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Dr. Bajzáth Edina (jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Tarjánné dr. Molnár Eleonóra (gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár)
 3. A parlamenti és stratégiai államtitkár helyettes államtitkára:
  • Dr. Franczel Richárd (stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár)
 4. A Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár helyettes államtitkára:
  • Dr. Schneller Domonkos (Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár)
 5. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár helyettes államtitkára:
  • Dr. Fürjes Zoltán (egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
 6. Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Steiner Attila (az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
 7. Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár helyettes államtitkára:
  • Dr. Schmitt Pál Péter (az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)
 8. A közszolgálatért felelős államtitkár helyettes államtitkárai:
  • Dr. Bíró Attila (hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár)
  • Füleky Zsolt (építészeti és építésügyi helyettes államtitkár)
  • Dr. Kretter Diána (a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
  • Nagy Zoltán (európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár)
  • Szepessy Tamás (a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár)
 9. A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos helyettes államtitkára:
  • Bertáné Dr. Bényi Krisztina (Modern Városok és Falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2014. január 1-jével beolvadással megszüntette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általános jogutódja - egyes, a megszüntetésről szóló kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a Miniszterelnökség. §

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat és hatásköre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

 1. az anyakönyvi ügyekért,
 2. állampolgársági ügyekért,
 3. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért,
 4. európai uniós ügyek koordinációjáért,
 5. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
 6. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 7. kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 8. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 9. kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 10. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 11. közigazgatás-fejlesztésért,
 12. közigazgatás-szervezésért,
 13. közbeszerzésekért,
 14. kulturális örökség védelméért,
 15. településfejlesztésért és településrendezésért,
 16. területrendezésért,
 17. társadalompolitika összehangolásáért,
 18. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
 19. üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért

felelős tagja. §

A miniszter figyelemmel kíséri az Országgyűlés és a bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon.

A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.

A miniszter a miniszterelnök részére - feladat- és hatáskörében - soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kérhet a kormányzati szervektől, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek számára. §

A miniszter az anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében előkészíti az anyakönyvezésre, a házasságkötési eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében előkészíti a magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelőssége keretében Budapest főpolgármesterével együttműködve

 1. koordinálja - a turisztikai fejlesztések tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnökével egyetértésben - a Kormány egységes budapesti városfejlesztési - állami-kormányzati, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésekre vonatkozó várostervezési, magasépítési, közlekedésfejlesztési, köztér-, közpark-, közút-, egyéb közterület-fejlesztési - tevékenységét, erre vonatkozóan előterjesztéseket készít a Kormány számára, és irányítja a Kormány döntéseinek végrehajtását,
 2. a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködésben elkészíti és a Kormány részére benyújtja a Budapestet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény szerinti más budapesti agglomerációhoz tartozó településeket érintő állami, nem önkormányzati hatáskörbe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó előterjesztéseket, valamint a jogerős építési vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a kivitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kormánydöntés meghozataláig összehangolja és irányítja e fejlesztések előkészítését, tervezését és engedélyeztetését,
 3. irányítja - a sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben - a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó, a nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 4. a 3. pontban meghatározott tevékenység keretében a Kormány nevében kapcsolatot tart és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel,
 5. az 1-4. pontokban meghatározott tevékenységek tekintetében a Kormány részéről összehangolja a Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttműködését,
 6. előkészíti az 1-5. pontok szerinti tevékenységek ellátásához szükséges jogszabályokat.

A Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata együttműködése érdekében kormányhatározatban meghatározottak szerint Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa működik. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa kormányhatározat szerinti aktusait a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa erre vonatkozó döntése alapján a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

Amennyiben a nemzeti vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi jogkörgyakorlásába tartozó állami tulajdonú gazdasági társaság érintett a fentiekben meghatározott feladatok végrehajtásában, úgy a miniszter e feladatait a nemzeti vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttműködésben végzi.

A miniszter a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelőssége keretében a jogerős építési vagy létesítési engedélyek megszerzéséig, a kivitelezési tervek elkészültéig és a kivitelezés megindításáról és a kivitelezéshez szükséges források biztosításáról szóló kormánydöntés meghozataláig - az egészségüggyel összefüggő építési beruházások kivételével - felügyeli a Budapesten megvalósuló valamennyi állami-kormányzati városfejlesztési beruházást.

Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott tárgykörökben a Kormány részére előterjesztés kizárólag a miniszter előterjesztésében vagy a miniszter kifejezett és részletes véleményének ismertetésével nyújtható be. §

A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az európai politikák kialakításáért és koordinációjáért, továbbá - a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - az európai uniós kapcsolatokért.

A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.

A miniszter az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében

 1. javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,
 2. javaslatot tesz az európai uniós tematikájú kormányülések napirendjére, előkészíti az uniós vonatkozású kormányüléseket és azok napirendjén szereplő előterjesztéseket,
 3. összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében
  • koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,
  • összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,
  • képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában, és ellátja üléseinek előkészítését,
 4. a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,
 5. gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,
 6. részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében,
 7. összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,
 8. ellátja a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) irányítását, kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat,
 9. javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetőjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek kinevezésére és felmentésére.

A miniszter az európai uniós kapcsolatokért való felelőssége keretében meghatározza az uniós relevanciájú külkapcsolatokat és azok kommunikációját, ennek keretében

 1. felel az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolattartásért az Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel, különös tekintettel az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa egyes intézményi szereplőire,
 2. ellátja az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekkel összefüggő feladatokat,
 3. elősegíti az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar kormányzati állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,
 4. összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő feladatokat. §

A miniszter az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért való felelőssége keretében

 1. előkészíti az építésügyre, az építészeti-műszaki tevékenységgel összefüggő szakmai kamarákra és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat,
 2. irányítja az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint e vonatkozásban az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenységét,
 3. gyakorolja az Országos Építésügyi Nyilvántartással, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtal összefüggésben, jogszabályban a miniszternek címzett feladat- és hatásköröket. §

A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére és a területszervezési eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben

 1. ellátja a helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyelete, valamint a területszervezési eljárás tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat, és e feladatok tekintetében szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal tevékenysége felett,
 2. kezdeményezi a Kormánynál
  • az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását,
  • az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának megvizsgálására vonatkozó alkotmánybírósági indítvány benyújtását,
 3. előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket. §

A miniszter a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért való felelőssége körében a kormánybiztosok feladatkörébe eső feladatok teljesüléséről - elsődlegesen a kormánybiztosok beszámolói alapján - tájékoztatja a miniszterelnököt. §

A miniszter a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében

 1. támogatja a kormányzati stratégiák kidolgozását,
 2. figyelemmel kíséri a kormányzati döntéshozatalt, és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai céljaival való összhangjáról,
 3. támogatja a kormányzati stratégiák és társadalompolitikai célok megvalósításával összefüggő jogszabály-előkészítési feladatok ellátását,
 4. elemzi a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célkitűzések teljesülését,
 5. elemzi az európai uniós és nemzetközi politikai folyamatoknak a kormányzati stratégiai és társadalompolitikai célok teljesülésére gyakorolt hatását,
 6. közreműködik a Kormány és a Kormány egyes tagjai által kormányzati és nem kormányzati kutatóintézetekkel együttműködésben folytatott stratégiai és társadalompolitikai kutatási tevékenységben,
 7. a Kormány más tagjától a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást, háttéranyagot, elemzést kérhet. §

A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit és a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait.

A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel együttműködve részt vesz a Kr. 51. §-ában foglalt feladatok végrehajtásában. §

A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és a közigazgatás-korszerűsítés kormányzati feladatait, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti azok követelményeit,
 2. módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazásával összefüggő tevékenységét,
 3. kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a minisztériumok hatáselemzési feladatainak és a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység végrehajtását.

A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében ellátja a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos különös feladatokat, ennek keretében a területi államigazgatás fejlesztése tekintetében

 1. gondoskodik az erre vonatkozó kormányzati politika kialakításáról, érvényesítéséről és végrehajtásáról, valamint kidolgozza a területi közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát,
 2. ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,
 3. véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során. §

A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására és működésére,
 2. a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésére irányuló eljárásra

vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységét az általános közigazgatási rendtartás általános szabályainak alkalmazása szempontjából, biztosítja e szabályok egységes alkalmazását,
 2. összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,
 3. a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert,
 4. gondoskodik a kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer megteremtéséről és a kormányablak-tudástár tartalmának kialakításáról. §

A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

 1. kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,
 2. ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a kulturális örökség védelméért való felelőssége keretében

 1. meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,
 2. gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
 3. a kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,
 4. közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,
 5. ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat. §

A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti

 1. a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,
 2. a településtervezésre,
 3. az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,
 4. a hátrányos helyzetű településekre,
 5. az egységes elektronikus közműnyilvántartásra

vonatkozó jogszabályokat. §

A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében e vonatkozásban irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét. §

A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében

 1. összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,
 2. ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat,
 3. működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált. §

A miniszter üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért való felelőssége keretében ellátja - a kormányzati nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinációjáért és irányításáért való feladatkörében eljáró külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve - a keresztény vallásuk miatt üldözöttek megsegítése, valamint a Hungary Helps Program keretében egyéb humanitárius cél érdekében végzett kutatási elemző, koordinációs és nemzetközi humanitárius feladatokat. §

A miniszter irányítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok és felügyeli a Központi Statisztikai Hivatal működését. §

Kapcsolódó webhely:

Miniszterelnökség

Ugrás vissza...