Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kúria

KI A(z) Legfelsőbb Bíróság intézményei

?

Létrehozva: 2006. március 30.
Módosítás: 2019. március 26.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Legfelsőbb Bíróság

Kapcsolat a hivatallal

Kúria

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Kúria jogállása
A Kúria hatásköre
A jogegységi eljárás

Magyarországon 2012. január 1-jétől az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják:

 1. a Kúria,
 2. az ítélőtábla,
 3. a törvényszék,
 4. a járásbíróság és a kerületi bíróság (a továbbiakban együtt: járásbíróság), valamint
 5. a közigazgatási és munkaügyi bíróság. §

A Kúria jogállása

A rendes bírósági szervezet legfőbb szerve a Kúria, amely biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. § A Kúria jogi személy és az elnök vezeti. §

A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja. A Kúria elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. §

A Kúria elnökét mint hivatásos bírót az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg. A Kúria elnöke mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában az Országgyűlés dönt, a mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az Országgyűlés elnöke teszi meg. §

A Kúria hatásköre

A Kúria

 1. elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,
 2. elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
 3. a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
 4. joggyakorlat-elemzést folytat a jogerős vagy véglegessé vált határozattal befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,
 5. elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé,
 6. dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,
 7. dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és
 8. eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben. §

A jogegységi eljárás

A Kúria biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. §

Jogegységi eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha:

 1. a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, vagy
 2. a Kúria valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítélkező tanácsának elvi bírósági határozatként közzétett határozatától vagy közzétett elvi bírósági döntéstől. §

Az utóbbi esetben a Kúria tanácsa kezdeményezi a jogegységi eljárást, és a jogegységi határozat meghozataláig az eljárást felfüggeszti. §

Jogegységi eljárást kell lefolytatni, ha azt

 1. a Kúria elnöke vagy kollégiumvezetője, illetve helyetteseik, valamint az ítélőtábla elnöke,
 2. a Kúria jogkérdésben eltérni kívánó tanácselnöke vagy
 3. a legfőbb ügyész

indítványozza. §

A Kúrián büntető, összevont polgári-gazdasági, továbbá összevont közigazgatási-munkaügyi szakágú jogegységi tanács (a továbbiakban: jogegységi tanács) működik. A jogegységi tanácsot a Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetője vagy kollégiumvezető-helyettese vezeti. A jogegységi tanács az elnökből és további 4 tagból áll, a tagokat a jogegységi tanács elnöke választja ki. §

A jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványban az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy milyen kérdésekben és mely okokból kéri a jogegységi tanács határozatának meghozatalát. Jogkérdésben eltérés esetén az indítványozónak javaslatot kell tennie a jogkérdés mikénti eldöntésére is. §

A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a bíróságok központi internetes honlapján és a Kúria honlapján közzé kell tenni. A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező. §

Ugrás vissza...