Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Kapcsolat a hivatallal

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala
1068 Budapest, Dózsa György út 86/b
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 304. Telefon: (36) -1-351-94-83 Fax: (36) - 1-351-94-85 Honlap: http://www.mgyk.hu Email: hivatal@mgyk.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

Szervezet feladatai

A Magyar Gyógyszerészi Kamara - mint az egészségügyben működő szakmai köztestület - az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 2. §-a alapján:

 1. a gyógyszerészi hivatás gyakorlásával és a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti e jogok érvényesítését;
 2. megalkotja alapszabályát;
 3. a gyógyszerészi szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat, azaz etikai kódexet alkot, és a törvényben meghatározott esetekben a tagjával szemben etikai eljárást folytat le;
 4. véleményezési jogot gyakorol:
  • a gyógyszerészek szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály megalkotásánál,
  • feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében;
 5. felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az gyógyszerészi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
 6. nyilvántartást vezet a tagjairól;
 7. közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
 8. feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;
 9. ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem tiltja;
 10. az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben;
 11. közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét;
 12. a gyógyszerész szakma tekintetében a kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységét rendszeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; továbbá feladatkörében külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű gyógyszerészeti képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében;
 13. feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;
 14. tagját a törvényben meghatározott esetekben továbbképzésen való részvételre kötelezi,
 15. jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján, továbbá felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, illetőleg bizottságok munkájában;
 16. ajánlásokat az egyes díjtételek alsó és felső határaira. §

Ezen túlmenően, mint kifejezetten gyógyszerészi kamara:

 1. véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg helyi önkormányzati szervek, valamint az egyetemek gyógyszerészképzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású gyógyszerészeinek gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy - vezetői munkakör esetén - felmentése során, továbbá a gyógyszerészek költségvetési szerv keretében működő intézményi gyógyszertárban történő foglalkoztatása, illetőleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetése tekintetében,
 2. szakértőként részt vesz a jogszabályban meghatározott esetekben a gyógyszerészi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadására irányuló eljárásban. §
 3. kapcsolatot létesít és tart fenn a magyar gyógyszerészet tudományos és érdekképviseleti szerveivel, a gyógyszerésztudományi karok hallgatói önkormányzataival, és részükre anyagi támogatást nyújthat,
 4. kapcsolatot létesít és tart fenn a más országokban működő gyógyszerész kamarákkal, valamint a gyógyszerészet érdekeit képviselő nemzetközi szervezetekkel,
 5. tagjai részére rendszeres tájékoztatást nyújt, sajtótermékeket, folyóiratot, tájékoztató és felvilágosító kiadványokat jelentethet meg, megjelenteti a Kamara hivatalos lapját.
 6. a gyógyszerészi tevékenységgel összefüggő ügyekben tagjai számára jogi, szakmai és gazdasági tanácsadást szervez,
 7. meghatározott célok megvalósítása érdekében a Kamara bevételeiből elkülönített pénzalapokat hoz létre,
 8. ápolja a gyógyszerészet nemes hagyományait és a nagynevű elődök emlékét, a gyógyszerészet tárgyi emlékeit őrző intézmények működéséhez támogatást nyújthat,
 9. elismeréseket alapíthat és adományozhat,
 10. a Kamara céljaival és feladataival összefüggő tudományos és szakmai rendezvényeket bonyolíthat le.

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

Szervezet címe: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.

Telefonszáma: 1/351-9483

1/413-1924

Fax: 1/351-9485

E-mail címe: hivatal@mgyk.hu

Internet címe: www.mgyk.hu

Területi, helyi szervek elérhetősége

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete

Szervezet címe: 1074 Budapest, Dob u. 31.

Telefonszáma: 1/342-2148

E-mail címe: budapest@mgyk.hu

Internet címe: www.budapestipatikus.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Szervezet címe: 6000 Kecskemét, Rózsavölgyi tér 6.

Telefonszáma: 76/505-034

E-mail címe: mgyk.bacs@t-online.hu

Internet címe: www.mgykbacs.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Baranya Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7623 Pécs, Semmelweis u. 3.

Telefonszáma: 72/532-750

E-mail címe: mgykpecs@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Békés Megyei Szervezete

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Berényi út 136.

Telefonszáma: 66/547-850

E-mail címe: bekeskam@hu.inter.net

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete

Szervezet címe: 3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 4.

Telefonszáma: 46/416-302

E-mail címe: gyogyszeresz.kamara@chello.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete

Szervezet címe: 6720 Szeged, Jósika u. 31/a.

Telefonszáma: 62/468-011

E-mail címe: mgykcsm@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 10.

Telefonszáma: 22/317-678

E-mail címe: fmkamara@mail.pharmanet.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

Szervezet címe: 9023 Győr, Szabolcska M. u. 3.

Telefonszáma: 96/336-958

E-mail címe: gyor@mkgyor.t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Szervezet címe: 4028 Debrecen, Böszörményi út 49.

Telefonszáma: 52/530-263

E-mail címe: mgykhbm@digikabel.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Heves Megyei Szervezete

Szervezet címe: 3300 Eger, Csákány út 41. I/3.

Telefonszáma: 36/516-880

E-mail címe: hevesmgyk@chello.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete

Szervezet címe: 5000 Szolnok, Mészáros L. út 10.

Telefonszáma: 56/514-842

E-mail címe: perjesi7@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Szervezet címe: 2890 Tata, Május 1. út 1/A.

Telefonszáma: 20/367-6154

E-mail címe: kamtata@elender.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Nógrád Megyei Szervezete

Szervezet címe: 32000 Salgótarján, Rákóczi út 20.

Telefonszáma: 32/511-450

E-mail címe: nograd@mgyk.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezete

Szervezet címe: 1071 Budapest, Dembinszky u. 47.

Telefonszáma: 1/344-4637

E-mail címe: pmgyk@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Somogy Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Nagygát u. 1.

Telefonszáma: 82/312-055/150

E-mail címe: naplo2@t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 2.

Telefonszáma: 42/414-532

E-mail címe: szagyoka@axelero.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Tolna Megyei Szervezete

Szervezet címe: 7100 Szekszárd, kecskés F. u. 6C/1.

Telefonszáma: 74/512-369

E-mail címe: kamara@mgyktolna.t-online.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezete

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Aréna u. 5. I/7.

Telefonszáma: 94/338-705

E-mail címe: mgykvas@gmail.com

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Veszprém Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8200 Veszprém, Rózsa u. 34. I. em. 6.

Telefonszáma: 88/406-374

E-mail címe: kamaraveszpr@vnet.hu

Szervezet neve: Magyar Gyógyszerészi Kamara Zala Megyei Szervezete

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 7/a.

Telefonszáma: 92/596-234

E-mail címe: zmgykamara@t-online.hu

Ugrás vissza...