Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ

Létrehozva: 2011. április 7.
Módosítás: 2011. április 7.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Kapcsolat a hivatallal

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ
1088 Budapest, József körút 6.
Telefon: +36-1-459-48-32 Fax: +36-1-210-25-38 Honlap: http://www.magyarefk.hu Email: info@magyarefk.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A szervezet bemutatása, célja, hivatása
A szervezet feladatai
A szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások
A szervezet elérhetősége

A szervezet bemutatása, célja, hivatása

Az Európai Unió egyik legfontosabb célja az egységes belső piac megteremtése. Az egységes piac feltételeinek azonban nem csupán makrogazdasági szinten kell teljesülnie, hanem számunkra a fogyasztók részére is. Ahhoz azonban, hogy mi, fogyasztók is részesülhessünk az egységes piac nyújtotta előnyökből, alapvetően szükséges azoknak az intézményeknek a felállítása, amelyek biztosítják a fogyasztói jogok érvényesülésének feltételeit. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával jelentősen átalakultak a kereskedelmi lehetőségek és szokások. Az Európai Unió belső piaci rendszeréhez történő megfelelő igazodás, a határokon átnyúló kereskedelemhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi intézmények átvétele, az igényeik érvényesítése során megjelenő bizonyos fokú egységesítési követelmény jelent meg.

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt magyarországi szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat a nemzetgazdasági miniszter látja el. § A miniszter kijelölése alapján a hazai kijelölt szervezet 2011. január 1-jétől a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működik. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központot igazgatóként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főosztályvezetője vezeti.

A szervezet feladatai

  1. Fogyasztói tájékoztatás a hazai és uniós fogyasztóvédelmi rendelkezésekről, valamint azok érvényesíthetőségéről.
  2. Információnyújtás, tanácsadás és segítségnyújtás a lehetőségek megismeréséhez arra az esetre, ha a határon átnyúló áru vagy szolgáltatás vásárlása során problémák merülnek fel.
  3. Segítségnyújtás a fogyasztóknak kereskedővel/szolgáltatóval történő egyezség/megállapodás létrehozásában a határon átnyúló fogyasztói jogvitában.
  4. Elvégzi az igényérvényesítéshez szükséges fordítási feladatokat.
  5. Szükség szerint továbbítja a fogyasztói panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendező testület felé.
  6. Szükség szerint továbbítja a fogyasztói panaszt az illetékes uniós tagország Európai Fogyasztói Központja felé.
  7. Részt vesz a fogyasztóvédelmi politika fejlesztésében, mind nemzetközi, mind Európai Uniós szinten.

A Fogyasztói Központok feladataik ellátása során csak és kizárólag a határon átnyúló fogyasztói panaszokkal foglalkoznak. A belföldi fogyasztói panaszok nem tartoznak hatáskörükbe.

A Fogyasztói Központ tevékenységét alapvetően két részre lehet osztani, egyrészt a hazai fogyasztókat érintő feladatokra, másrészt a többi tagállam állampolgárainak határon átnyúló panaszkezelésére. A hazai fogyasztók tekintetében fontos különbséget tenni az előzetes információnyújtás, és az utólagos panaszkezelés között. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy kiemelkedő szerepe van a preventív tanácsadásnak, mellyel számos fogyasztói panasz megelőzhető, illetve ezek kockázata csökkenthető. Az információnyújtást segítik az év során kiadásra kerülő tanulmányok, a Fogyasztói Központ honlapja, melynek tartalma folyamatosan bővül, és nem utolsó sorban a mostani számtól kezdve a KOSÁR Magazinban biztosított rendszeres megjelenés.

Már megtörtént határon átnyúló fogyasztói panasz esetében, a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti vitarendezési fórum jár el, e tagállam anyagi jogát és eljárási szabályozását alkalmazva. A fogyasztónak az idegen állam fórumához fordulásból adódó nehézségeit a saját nemzeti koordináló állomása (Fogyasztói Központ), segíti, illetve vállalja át.

Mindez azt jelenti, hogy egy külföldi vásárlással, szolgáltatással kapcsolatos panaszbejelentést, megteheti a fogyasztó a nemzeti Fogyasztói Központban, ahol a panasz angol nyelvre történő fordítását követően, megküldésre kerül a lefordított anyag a másik tagállam Fogyasztói Központjába. A gazdálkodó szervezet székhelye szerinti tagállam irodája egyrészt közvetlenül megkereséssel fordulhat a gazdálkodó szervezethez. Ha a megkeresés eredményes, általában nincs szükség további lépésekre, és a fogyasztói panasz rendezése eredményesen zárul. Amennyiben nem vezet eredményre, tájékoztatást nyújt az igényérvényesítési lehetőségekről, különös tekintettel az alternatív vitarendezési eljárásokról, valamint azok feltételeiről, mely a hazai Fogyasztói Központon keresztül jut el a panaszoshoz.

A fentiekből következik, hogy a Fogyasztói Központok eljárása írásbeliségen alapul. A fogyasztók személyesen vagy írásban (ez lehet elektronikus és hagyományos levél is) fordulhatnak a Fogyasztói Központhoz, de konkrét megkeresés esetén, elsősorban a fordítási feladatok miatt, elengedhetetlen az írásos forma.

Amennyiben más tagállam fogyasztójának van panasza magyar gazdálkodó szervezet tevékenysége kapcsán, elsősorban hazája Fogyasztói Központját célszerű felkeresnie - természetesen a fogyasztók közvetlenül is fordulhatnak az érintett tagállam Fogyasztói Központjához -, amely amennyiben szükséges megkereséssel fordulhat a magyar Fogyasztói Központ felé. Ekkor a magyar Fogyasztói Központ, teszi meg a korábban említett lépéseket, egyrészt lefordítja magyar nyelvre a megküldött panaszt, majd ezt követően közvetlen megkereséssel fordulhat a gazdálkodó szervezethez, valamint szükség esetén, tájékoztatást nyújt az igényérvényesítési lehetőségekről.

Az Európai Fogyasztói Központok létrehozása nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen és kizárólagos útja a fogyasztóknak, határon átnyúló panaszaik rendezésére, ez csupán egy lehetőség. Azonban a határokon átnyúló kereskedelem, és ezzel együtt az ahhoz kapcsolódó fogyasztói panaszok számának növekedése fokozottan alátámasztja az Európai Fogyasztói Központ felállításának és működtetésének szükségességét, erősítve mind a hazai, mind a tagországbeli fogyasztói bizalmat az egységes piac előnyeinek kihasználása terén.

A szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások

Az Európai Unió alapelvei közé tartozik az áruk szabad mozgásának elve. Szintén alapelv a személyek szabad mozgáshoz kapcsolódó jog. Csatlakozásunk az unióhoz többek között azt is azt eredményezte, hogy jelentősen könnyebbé vált az unión belüli utazás, vásárlás. Mind gyakrabban van lehetőségünk az uniós országokban, hogy kedvezményes vagy annak tűnő szolgáltatásokat vegyünk igénybe, olcsóbban vásároljunk valamit. Ahhoz azonban, hogy mindezt nyugodt szívvel külföldön megtehessük, szükséges, hogy az esetleg felmerülő fogyasztói problémákkal legyen kihez fordulni.

Kihez fordulhatunk?

Magyarországi vásárlás esetén a válasz egyszerű, hiszen a blokkal (nyugtával, jótállási jeggyel) nyugodtan visszamehetünk oda, ahol a terméket vásároltuk vagy a szolgáltatást igénybe vettük. Mindezt megtehetjük külföldi vásárlás esetén is, de ez általában (földrajzi, nyelvi okok miatt) nehézségbe ütközhet.

Határon átnyúló panaszok

A külföldi vásárlással, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerülő fogyasztói panaszokat nevezzük, határon átnyúló fogyasztói panaszoknak.

A határon átnyúló fogyasztói panaszok tekintetében további problémát jelenthet, hogy mindig a szolgáltatás helyszíne szerinti szabályok az irányadók. Vagyis ausztriai vásárlás esetén az osztrák-, spanyolországi nyaralás esetén a spanyol jog szerint érvényesíthetjük igényünket. Feltehetőleg nincs olyan fogyasztó, aki minden uniós tagállam fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályait ismerné.

A határon átnyúló fogyasztói panaszok érvényesítésére más tagállambeli fórum előtt kell, hogy sor kerüljön, ezért az egyes fogyasztó - részben a rendszer ismeretlensége, részen az esetleges nyelvi nehézségek miatt - fokozottan kiszolgáltatott helyzetben van.

Az EU nem rendelkezik minden területre kiterjedő, egységes fogyasztóvédelemi szabályokkal. Különösen igaz ez a jogérvényesítés eszközeire. Éppen ezért, fontos a közös fogyasztóvédelmi szabályok és gyakorlatok Európa-szerte való összehangolása, nem csupán az áruk és szolgáltatások biztonságosságára vonatkozóan, hanem a fogyasztók gazdasági érdekeinek azon szempontjaira is, amelyek a fogyasztókban növelhetik a belső piacon bárhol kötendő ügyletekhez szükséges bizalmat.

Az unió úgynevezett "régi" tagországaiban már korábban is szembesültek ezekkel a problémákkal. A határon átnyúló panaszok orvoslásának elősegítése érdekében, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága támogatásával kerültek kialakításra az Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre - ECC). Az elgondolás azon alapult, hogy valamennyi tagállamban alakuljanak meg a Fogyasztói Központok és így egy hálózatot alkossanak, mely révén lehetőség nyílik egy formalizált együttműködésre.

A szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai Fogyasztói Központ

Hungarian Authority for Consumer Protection - European Consumer Centre (ECC)

Szervezet címe: 1088 Budapest, József körút 6.

Telefonszáma: 1/459-48-32

E-mail címe: info@magyarefk.hu

Internet címe: www.magyarefk.hu

Ugrás vissza...