Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Agrárkamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

Kapcsolat a hivatallal

Magyar Agrárkamara
1119 Budapest Fehérvári út 89-95.
Telefon: 1/802-6100 Honlap: http://www.agrarkamara.hu/ Email: info@agrarkamara.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében a magyar országgyűlés az 1994. évi XVI. törvénnyel létrehozta a gazdasági kamarákat. E törvény értelmében alakult meg a Magyar Agrárkamara 1994. december 20-án közfeladatokat ellátó, jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű köztestületként.

Az Országgyűlés a gazdasági kamarákról 1999. december 21-én CXXI. szám alatt új törvényt alkotott. Ennek megfelelően az agrárkamarák újjáalakultak 2000-ben. §

Szervezet feladatai

 1. Elősegíti az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentését a gazdasággal összefüggő közfeladatok országos köztestületbe vagy annak koordinálásával a területi köztestületekbe történő átvállalásával.
 2. Elősegíti az agrárgazdaság fejlesztését, a piaci magatartás tisztaságát, a gazdálkodók általános együttes érdekeinek érvényesítését.
 3. Javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati és helyi önkormányzati programoknak, intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához és a piaci magatartás tisztességéhez fűződő közérdekkel összhangban történő kidolgozását. §
 4. Kezdeményezi a vállalkozás jogának és a gazdasági verseny szabadságának érvényesülését, a piacgazdaság működését akadályozó, vagy korlátozó jogszabályok, intézkedések módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, illetve az ilyen körülmények megváltoztatásához szükséges jogszabályok, intézkedések meghozatalát. §
 5. A gazdasági kamarákról szóló törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre (továbbiakban: mezőgazdasági tevékenységet folytatók) és tevékenységükre vonatkozó gazdasági előterjesztéseket-jogszabályokat, programokat intézkedéseket a kormányhoz való benyújtás, miniszteri intézkedéseknél megjelenés előtt véleményezi. Gondoskodik az ennek során felmerülővéleményeltéréseknek szükség szerint a Kormány, illetve az országgyűlési képviselő testülethez történő eljuttatásáról.
 6. Kapcsolatot tart a külföldi gazdasági kamarákkal, szövetségekkel és a gazdasági jellegű nemzetközi agrárszervezetekkel. Összehangolja a területi kamarák ez irányú munkáját.
 7. Kidolgozza a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat és azok érvényesülése érdekében:
  • a külön törvényben biztosított jogaival élve több megyét érintő egyes szerződések versenyszabályokat sértő, vagy erőfölényt mutató intézkedéseivel szemben fellép,
  • együttműködik a Versenyhivatallal, szükség szerint eljárást kezdeményez,
  • együttműködik a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel.
 8. Részt vesz a területfejlesztésről szóló törvény szerint az országos területfejlesztési koncepciók kidolgozásában.
 9. Részt vesz az országos, nemzetközi kiállítások, vásárok - igények szerint - ilyen térségi rendezvények szervezésében, ezekhez kapcsolódóan megszervezi a magyar gazdasági napokat.
 10. Elősegíti a törvény szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatók EU integrációját.
 11. A gazdasági folyamatokról adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel, azokat a tagok és a gazdálkodók rendelkezésére bocsátja. Elemzéseket készít és azokat szükség szerint nyilvánosságra hozza.
 12. A szakképzésről szóló és más kapcsolódó törvények alapján összefogja és szervezi az agrárkamarák szakképzési, mesterképzési feladatainak megvalósítását, tananyagokat, oktatási, vizsgáztatási rendet készít és azokat karbantartja.
 13. Állandó Választottbíróságot működtet.
 14. Koordinációval elősegíti a területi agrárkamarák által jogszabályi felhatalmazás alapján végzett közfeladatok megvalósítását.
 15. Részt vesz a feladatokkal összefüggő célokat szolgáló elkülönített pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntésekben, illetve azok előkészítésében.
 16. Részt vesz az országosan működtetett tanácsok, testületek, bizottságok munkájában.
 17. Koordinálja a részére, vagy rajta keresztül átadott közfeladatok ellátását, megállapítja az ellátáshoz nyújtott költségvetési támogatás területi gazdasági kamarák közötti elosztásának elveit, valamint a kamarák részére átadott közfeladatok egységes eljárás keretében történő ellátásához szükséges önkormányzati szabályzatot, kialakítja a gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartások egységes rendszerét.
 18. Figyelemmel kíséri az általános szerződési feltételeket és véleményt nyilvánít azokat illetően, illetve jóváhagyja azokat, ha jóváhagyását jogszabály írja elő.
 19. Ellátja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 111.1 - komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat jogcím hatósági szerződéssel ráruházott feladatait, szervezi, irányítja, működteti az országos ügyfélszolgálati tanácsadó hálózatot.

Szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások

A szervezet a szolgáltatók és szolgáltatás igénybevevők számára a szolgáltatási tevékenység megkezdésével vagy folytatásával összefüggő ügyekben az alábbi segítségnyújtási szolgáltatásokat biztosítja:

 1. A területalapú támogatások kifizetésének időpontja az uniós forrásoknak megfelelően utólag, az év végén, a következő év elején esedékes. Ez, az ápolási és a betakarítási időszakban komoly likviditási gondot okoz a termelőknek. A likviditási problémák megoldására a bankok előfinanszírozási rendszert dolgoztak ki. Az agrárkamarák segítik a termelőket az előfinanszírozás minél gyorsabb lebonyolításában, befogadják a hitelkérelmeket, elvégzik a támogatási összeg alapját képező használt terület pontos lemérését, ellenőrzését. Segítik, a termelők számára egyszerűbbé teszik a hitelügyintézést.
 2. A gazdálkodóknak sok esetben gondot okozott az EU és a hazai forrásból biztosított földalapú támogatások igénylése során a támogatható terület nagyságának meghatározása.A területi agrárkamarák vállalják földterületek (parcellák) MePaR rendszerű, műholdas (GPS) felmérését. A szolgáltatás keretében az ellenőrző hatóság által is elfogadott módszerrel és műszerrel történő felmérés eredményéről dokumentációt (mérési jegyzőkönyv, mérési vázlat és térkép) készítenek munkatársaink, amely felhasználható a jelenleg a túlcsordulásos egyeztető eljárásban is!
 3. A gyors tájékoztatás érdekében rendszeresen, elektronikus levélben is információkat közöl a pályázati lehetőségekről, szakmai, kamarai hírekről.
 4. A tanácsadók részt vesznek a gazdálkodók felkészítésében, oktatásában, a gazdálkodás eredményességét segítő általános ismeretátadásban.
 5. A tanácsadók kis létszámú, csoportos tanácsadás keretében bemutatják és megismertetik az Európai Uniós illetve a hazai támogatási rendszer legfontosabb ismérveit.
 6. A területi kamarák és a Magyar Agrárkamara telefonos és írásos megkeresésekre folyamatosan nyújtanak segítséget az őstermelőknek adózási, támogatási és egyéb problémák megoldásában.
 7. E-piactér. Elektronikus úton működő piac, amelynek célja, hogy a vevők-eladók által kínált áru, vagy szolgáltatás eladása-vétele aukció útján megvalósuljon.
 8. Itt, az eladó (vevő) a minőségi paraméterek megadásával, de névtelenül kínálhatja portékáját, amelyre az azt igénybevevő névtelenül licitálhat. Az üzlet akkor jön létre, amikor a licitáló ajánlatát, a kínálatot indító elfogadja. Ez esetben a két fél egymás személyes adatait megismerve köthet üzletet.

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Magyar Agrárkamara

Szervezet címe: 1119 Budapest Fehérvári út 89-95.

Telefonszáma: 1/802-6100

Fax: 1/802-0600, 1/802-0601

E-mail címe: info@agrarkamara.hu

Internet címe: www.agrarkamara.hu

Területi, helyi szervek elérhetősége:

Szervezet neve: Baranya Megyei Területi Agrárkamara

Szervezet címe: 7622 Pécs, Nagy Lajos király út 9.

Telefonszáma: 72/227-166

Fax: 72/227-166

E-mail címe: bmagrark@t-online.hu

Internet címe: www.bmagrar.hu

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Telefonszáma: 76/497-072

Fax: 76/481-035

E-mail címe: bakamara@t-online.hu

Internet címe: www.bacsmagrarkamara.hu

Szervezet neve: Békés Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 15.

Telefonszáma: 66/443-355

E-mail címe: info@bekesmeak.hu

Internet címe: www.bekesmeak.hu

Szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 3501 Miskolc, Csabai kapu 62. Pf.19.

Telefonszáma: 46/562-243

Fax: 46/304-882

E-mail címe: bomak@agrarkamara.hu

Internet címe: members.chello.hu/agrar.kamara

Szervezet neve: Budapesti Agrárkamara

Szervezet címe: 1073 Budapest Orczy út 6.

Telefonszáma: 1/210-3426

Fax: 1/322-9078

E-mail címe: budapest@agrarkamara.hu

Internet címe: www.budapesti-agrarkamara.hu

Szervezet neve: Csongrád Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.

Telefonszáma: 62/423-360

Fax: 62/423-360/107

E-mail címe: agrarkamara@csmak.hu

Internet címe: www.csmak.hu

Szervezet neve: Fejér Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.

Telefonszáma: 22/348-451

Fax: 22/348-451

E-mail címe: fmak@agrarkamara.hu

Internet címe: www.datatrans.hu/agrar

Szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 9021 Győr, Árpád út 2. Pf. 220.

Telefonszáma: 30/331-9261

Fax: 1/802-0730

E-mail címe: gymsak@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara

Szervezet címe: 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1. Pf.. 65.

Telefonszáma: 52/503-310

Fax: 52/485-689

E-mail címe: info@cmbr.date.hu

Internet címe: www.hbmagrarkamara.hu

Szervezet neve: Heves Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 3300 Eger, Sas út 60/A

Telefonszáma: 36/427-000

Fax: 36/428-200

E-mail címe: hemak@agrarkamara.hu

Internet címe: hemak.hu

Szervezet neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 5000 Szolnok Baross u. 20. III. em.

Telefonszáma: 56/420-437

Fax: 56/510-181

E-mail címe: jnszmak@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 2890 Tata, Ady Endre út 13. (Zsigmond udvar)

Telefonszáma: 34/587-132

Fax: 34/587-133

E-mail címe: kemagrar@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Nógrád Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 3100 Salgótarján, Hargita körút 37. Pf. 24.

Telefonszáma: 32/317-579

E-mail címe: nmak@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Pest Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 1105 Budapest, Szent László tér 16., 1475 Pf. 295.

Telefonszáma: 1/261-1768

E-mail címe: pestmak@axelero.hu

Internet címe: www.pmak.hu

Szervezet neve: Somogy Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 25. Pf. 306.

Telefonszáma: 82/310-044

Fax: 82/512-792

E-mail címe: smak@axelero.hu

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 7.

Telefonszáma: 42/501-131

Fax: 42/501-132

E-mail címe: szmak@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Tolna Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. I. em.

Telefonszáma: 74/510-030

Fax: 74/510-031

E-mail címe: tmak@agrarkamara.hu

Szervezet neve: Vas Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 9700 Szombathely Fő tér 36. II. em.

Telefonszáma: 94/316-930

Fax: 94/330-069

E-mail címe: vasagrar@axelero.hu

Szervezet neve: Veszprém Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Pf. 462.

Telefonszáma: 88/560-550

Fax: 88/560-551

E-mail címe: vemak@agrarkamara.hu

Internet címe: http://veszprem.agrarkamara.hu

Szervezet neve: Zala Megyei Agrárkamara

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 24.; 8901 pf. 537.

Telefonszáma: 92/511-390

Fax: 92/511-389

E-mail címe: zamak@agrarkamara.hu

Ugrás vissza...