Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Építész Kamara

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 11.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


Szervezet bemutatása, célja, hivatása
Szervezet feladatai
Szervezet elérhetősége

Szervezet bemutatása, célja, hivatása

Az országos kamara a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az ehhez kapcsolódó közfeladatokat látja el. (a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról) §

A kamara alapszabálya: http://www.mek.hu/media/szabalyzatok/Alapszabaly.pdf.

Szervezet feladatai

A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a Kamarai törvény, vagy kormányrendelet által hatáskörébe utalt közfeladatokat.

A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében szervezi tevékenységét, összehangolva azokat önigazgatási és érdekképviseleti feladataival. Ennek keretében:

 1. az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:
  • megállapítja és közreadja - az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályait,
  • kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeit az ajánlott díjszabással együtt,
  • meghatározza a területi kamarai biztosok egységes működési rendjét
 2. létrehozza és működteti jogszabály vagy jelen alapszabály által előírt bizottságokat,
 3. a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében:
  • ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet,
  • a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt,
 4. a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében
  • jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai továbbképzések programját, azokhoz kapcsolódóan szolgáltatásokat nyújt,
  • a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi,
  • az állami tervtanácsokba tagokat delegál
  • a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi,
  • a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan képzett tagot delegál,
  • a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba delegált tagok munkáját beszámoltatásukkal
  • ellenőrzi.

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara a tevékenységüket kölcsönösen érintő ügyekben, és kamarai tagok érdekében együttműködnek egymással, valamint más szakmai illetve gazdasági kamarákkal. (Alapszabály 2.1.)

A Magyar Építész Kamara célja az építészeti tevékenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, melynek során az építészek érdekeinek hatékony képviseletére és védelmére törekszik. Ennek keretében:

 1. elősegíti - az építészek szakmai egyesületeivel és egyéb szervezetekkel együttműködve - az építészeti tevékenység és az építészek ismertségének és elismertségének javítását, a kimagasló építészeti eredmények és teljesítmények közismertségét és megbecsülését, ennek érdekében figyelemmel kíséri és értékeli az építészeti tevékenységhez kapcsolódó hazai és külföldi vállalkozási és szervezeti formák működését, és a vizsgálatokból leszűrhető általános következtetéseket, ajánlásokat nyilvánosságra hozza,
 2. a területi építész kamarákkal és a szakmai tagozatokkal együttműködve figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kamarai tagok tevékenységi körét érintő országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását, e feladata hatékony ellátása érdekében:
  • segédleteket dolgoz ki,
  • a jogszabályok, továbbá a kamarai szabályzatok, és segédletek szerint részt vesz abban,
  • szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez,
 3. képviseli a magyar építészek szakmagyakorlási, anyagi és erkölcsi érdekeit a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, fórumokon és külföldi országokban. Ezzel kapcsolatban:
  • részt vesz ezen szervezetek munkájában,
  • megállapodásokat köt külföldi szakmai szervezetekkel és kamarákkal,
  • javaslatot dolgoz ki a kamarai tagok gazdasági, társadalmi helyzetének javítására,
  • támogatja a szerzői jogok védelmét,
  • biztosítja peren kívüli vitarendezési eljárás igénybevételének lehetőségét
 4. együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a parlamenti és kormányszervekkel és ennek keretében:
  • delegáltja útján részt vesz az építészettel, építésüggyel foglalkozó szakmai egyeztető fórumok munkájában,
  • törvényben biztosított véleményezési jogát gyakorolva az érintett szakmai tagozat, adott esetben munkabizottság állásfoglalását bekérve véleményezi az építészeti tevékenységet érintő Európai Uniós, ill. magyar jogszabálytervezeteket,
  • törvényben biztosított kezdeményezési jogát gyakorolva kezdeményezi az építészeti tevékenységet érintő jogszabályok módosítását,
 5. szakmai kérdésekben együttműködik a tudományos és művészeti egyesületekkel, a MÉSZ-szel illetve ezek szövetségeivel, részt vesz a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének munkájában. (Alapszabály 2.2.)

A Magyar Építész Kamara önigazgatási feladatkörében:

 1. megalkotja, illetve szükség esetén módosítja - a vonatkozó törvény keretei között - alapszabályát, valamint országos szabályzatait, segédleteit, szakmai állásfoglalásait,
 2. másodfokon dönt a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, valamint az etikai-fegyelmi ügyekben,
 3. nyilvántartja a területi kamarák tagnyilvántartásának kiválasztott és összesített országos adatait, biztosítja azok nyilvánosságát,
 4. az építészeti tevékenységhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat nyújt,
 5. feladatai ellátásának elősegítése érdekében a nonprofit gazdasági társaságot létesít és működtet.

Az országos kamara elnöksége szakmai állásfoglalást alkot a MÉK, valamint a területi kamarák egységes feladatellátását, jogalkalmazását elősegítő kérdésekben. (Alapszabály 2.3.)

A Magyar Építész Kamara önigazgatása körében kamarai tagok, a névjegyzékében szereplő szakmagyakorlói és más érdekeltek számára hozzáférhető szolgáltatásokat nyújt. Ennek keretében:

 1. Építész Közlöny címmel rendszeresen megjelenő újságot ad ki. Az Építész Közlöny a Magyar Építész Kamara hivatalos lapja.
 2. b.) bárki számára ingyenesen hozzáférhető, internetes honlapot működtet (www.mek.hu címen).

Az országos kamara további szolgáltatásai körében:

 1. az általa elbírált kötelező szakmai továbbképzések programját, adatait nyilvántartja,
 2. honlapján keresztül működteti az Országos Továbbképzési Információs Rendszert (OTIR),
 3. az építészeti tevékenységhez kapcsolódó jogosultságok megszerzése érdekében konzultációval és felkészülési jegyzettel segíti a jogosultsági vizsgára, beszámolóra történő felkészítést,
 4. vezető tervezői címet adományoz,
 5. felállítja és működteti az építészeti tevékenységhez kapcsolódó mediátori szolgálatot,
 6. tervpályázatokkal kapcsolatos szolgáltatásként felkérésre vállalja a terv- és referenciapályázat szakszerű kiírásának elkészítését, illetve
 7. jogszabály szerint ellenőrzi a tervpályázat kiírását,
 8. egyéb, a küldöttgyűlés, vagy az elnökség döntése szerinti szolgáltatásokat nyújt. (Alapszabály 2.4.)

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Magyar Építész Kamara

Szervezet címe: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Telefonszáma: 1/318-2444

E-mail címe: mek@mek.hu

Internet címe: www.mek.hu

Területi, helyi szervek elérhetősége:

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 6000. Kecskemét, Klapka u. 9-11.

Telefonszáma: 76/505-793

E-mail címe: bkmek@mail.opticon.hu

Szervezet neve: Békés Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12.

Telefonszáma: 66/454-987

E-mail címe: bemek@freemail.hu

Szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 32.

Telefonszáma: 46/508-480

E-mail címe: bazek@t-online.hu

Internet címe: www.bazek.hu

Szervezet neve: Budapesti Építész Kamara

Szervezet címe: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

Telefonszáma: 1/318-2444

E-mail címe: bek@t-online.hu

Internet címe: www.budapestiepiteszkamara.hu

Szervezet neve: Csongrád Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 6720 Szeged, Arany J. 7. sz.

Telefonszáma: 62/424-123

E-mail címe: info@csmek.hu

Szervezet neve: Dél-Dunántúli Építész Kamara

Szervezet címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: 72/520-505

E-mail címe: ddek.pecs@t-online.hu

Internet címe: www.ddek.hu

Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája

Szervezet címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 23. fsz. 3.

Telefonszáma: 22/385-317

E-mail címe: fek@upcmail.hu

Internet címe: www.mek.hu/fek

Szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 9023 Győr, Corvin u. 22.

Telefonszáma: 96/527-948

E-mail címe: titkarsag@gyms.epiteszkamara.hu

Internet címe: www.gyms.epiteszkamara.hu

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 4024. Debrecen, Wesselényi u. 6. 1/15.

Telefonszáma: 52/349-075

E-mail címe: hbmepkam@net-portal.hu

Internet címe: www.hbmek.hu

Szervezet neve: Heves Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 3300 Eger, Céhmesterek udvara 5.

Telefonszáma: 36/518-238

E-mail címe: hmkamara@actel.hu

Internet címe: www.hmkamara.hu/epitesz

Szervezet neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 5000 Szolnok, Templom u. 4.

Telefonszáma: 56/411-614

E-mail címe: titkar@jnszmek.hu

Internet címe: www.jnszmek.hu

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.

Telefonszáma: 34/311-950

E-mail címe: takacs@mtesz.hu

Internet címe: www.kemek.hu

Szervezet neve: Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája

Szervezet címe: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. I. emelet

Telefonszáma: 88/443-442

E-mail címe: vmek@upcmail.hu

Szervezet neve: Nógrád Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 13.

Telefonszáma: 32/423-253

E-mail címe: nogradmegyei.epiteszkamara@chello.hu

Internet címe: www.nmek.hu

Szervezet neve: Pest Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. fsz. 22.

Telefonszáma: 1/235-0693

E-mail címe: pmek@t-online.hu

Internet címe: www.pmek.hu

Szervezet neve: Somogy Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/A.

Telefonszáma: 82/414-419

E-mail címe: postmaster@smek.t-online.hu

Internet címe: www.smek.hu

Szervezet neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 29.

Telefonszáma: 42/401-133

E-mail címe: epiteszkamara@gmail.com

Internet címe: www.szab-mek.hu

Szervezet neve: Vas Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 9700 Szombathely, Thököly u. 14.

Telefonszáma: 94/312-461

E-mail címe: vmtek@freemail.hu

Szervezet neve: Zala Megyei Építész Kamara

Szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12.

Telefonszáma: 92/314-342

E-mail címe: zek@zegepkam.t-online.hu

Ugrás vissza...