Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD Hungary Zrt.)

Létrehozva: 2010. február 5.
Módosítás: 2010. február 5.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

A hivatal elérhetősége és vezetői

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk


A Nemzeti Külgazdasági Hivatal szervezete, célja, hivatása
A Hivatal feladatai
Szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások
Szervezet elérhetősége

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal szervezete, célja, hivatása

2011. január 1-jével az ITD Hungary Zrt., azaz a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség feladatainak további ellátására a Kormány létrehozta a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal hivatása a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a vállalkozó szellem bátorítása, a nemzetközi kapcsolatok bővülésének elősegítése, a külföldiek magyarországi befektetéseinek előmozdítása, a fenntartható gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése, illetve a gazdasági értékteremtés és a tudásalapú társadalom formálása, továbbá a külgazdasági intézményrendszer korszerűsítése és hatékony irányítása.

A Hivatal a - külgazdaságért felelős - nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal; önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Budapest. A Hivatal elnök által vezetett központi szervből és régióvezetők által vezetett területi szervekből áll. §

A Hivatal feladatai

A Hivatal többek között

 1. javaslatot tesz a kereskedelem-fejlesztés és befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;
 2. részt vesz a külgazdaság politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;
 3. segíti a kereskedelem-fejlesztésért és befektetés-ösztönzésért felelős minisztert e tevékenysége ellátásában;
 4. közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;
 5. közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;
 6. előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;
 7. részt vesz a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;
 8. előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;
 9. a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelem-fejlesztésben és befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;
 10. szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;
 11. segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
 12. kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;
 13. előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;
 14. részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
 15. feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel,
 16. az önkéntesen regisztrált határon túli magyar vállalkozások számára gazdaságinformációs rendszert működtet,
 17. ellátja a Magyarország NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezetéhez (NAPMO) történt csatlakozása kapcsán felmerülő, az AS9100 repülőgép-ipari minőségbiztosítási rendszer kis- és középvállalkozások körében történő kiépítését szolgáló projekt pénzügyi lebonyolítását. §

Szervezet által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatások

A Hivatal fő tevékenysége a kereskedelemfejlesztés és a befektetések ösztönzése. A Hivatal a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége körében

 1. közreműködik az exportlehetőségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók megszervezésében a magyar vállalkozások számára;
 2. információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről;
 3. tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben;
 4. működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat;
 5. gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról;
 6. gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok (szeminárium, tréning, workshop) technikai szervezéséről és lebonyolításáról;
 7. tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos országokra;
 8. szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon, kiállításokon;
 9. konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására;
 10. közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában.

A Hivatal a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében

 1. információkat nyújt a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;
 2. egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és felgyorsítja a külföldi befektetői döntések meghozatalát;
 3. koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;
 4. cégadatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések megvalósításában;
 5. tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;
 6. javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;
 7. működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;
 8. felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;
 9. utógondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit és közreműködik a magyar hozzáadott érték-hányad növelésében.

Enterprise Europe Network:

2008 februárjában kezdte meg működését az Enterprise Europe Network, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága által támogatott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az Európai Unióban. A hálózat magyarországi koordinációját az Enterprise Europe Network - 2010. december 31-ig az ITD Hungary-nél, 2011. január 1-től a Hivatal elnökhelyettese által irányított osztály keretében - működő budapesti irodája végzi.

Szervezet elérhetősége

Központi elérhetőség:

Szervezet neve: Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Angol megnevezése: Hungarian Investment and Trade Agency

Német megnevezése: Agentur für Aussenhandel und Investitionen der Republik Ungarn

Francia megnevezése: Agence du Commerce et de l'Investissement Hongroise

Szervezet címe: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.

Ugrás vissza...